PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

"Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne.

Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem.

Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 4. Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje" - napisał ks. arcybiskup Wiktor Skworc.

WAŻNE INFORMACJE

 

I. UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. w NASZEJ PARAFII w ROKU 2020.

1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii.

2. Po Wielkanocy:

a. wariant I:

jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, odwołamy wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

b. wariant II:

jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej podejmą rodzice w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, tj. 17 maja br. uczynimy to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, tj. 17 maja br., umożliwimy im to w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

5. Nie przewidujemy pierwszej Spowiedzi Św. dla dzieci w dniu 17 kwietnia br. Będzie tylko jedna Spowiedź św. dla dzieci i rodziców w dniu poprzedzającym Uroczystość Komunii Św.

6. Rodzice zadbają o to, by dzieci już dziś uczyły się na pamięć:

- pięciu warunków dobrej Spowiedzi Św.,

- 10 Bożych Przykazań i 5 Przykazań Kościelnych (jeśli ich jeszcze nie umieją),

- formuły Spowiedzi Św. (podajemy ją poniżej),

7. Rodzice dostarczą do 15 kwietnia, katechetom albo bezpośrednio do kancelarii Świadectwo Chrztu swojego dziecka (jeśli jeszcze tego nie uczynili).

----------------------------------------