PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

Informacje dla kandydatów do bierzmowania w Parafii Św. Pawła w Nowym Bytomiu w roku szkolnym 2019/20.

ZOBOWIĄZANIA

1. Uczestnictwo w praktykach religijnych i Msze Święte niedzielne.

2. Comiesięczna spowiedź i Msza Święta w czwartki:

KLASY VI i VII – 2 czwartek m-ca godź. 16.00

KLASY VIII – 3 czwartek m-ca godź. 16.00

TERMINY SPOTKAŃ

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w czwartki jak podano poniżej. Spotkanie poprzedza spowiedź kandydatów.

Terminy najbliższych spotkań :

KLASY VI i VII -  2 czwartek m-ca godź. 16.00 - spowiedź, 16.30 Msza Św. 10 X

KLASY VIII – 3 czwartek m-ca godź. 16.00 - spowiedź, 16.30 Msza Św.

W CZWARTKI o 16.00 Rachunek sumienia przygotowują i prowadzą w kościele z młodzieżą katechetki.

3. SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH /raz w miesiącu wg indywidualnego planu uzgodnionego z animatorem/ 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w uzgodnieniu z animatorem jak podano poniżej. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności. W razie ewentualnej zmiany termin spotkania podają animatorzy. Będzie on również zamieszczany każdorazowo w ogłoszeniach duszpasterskich.

Terminy najbliższych spotkań :

Grupa Pani Joanny M.  (klasa 8 A SP 22) – ŚRODA 18.30 : 9 X, 13 XI, 11 XII

Grupa ks. Kamila (klasa 8 C SP 1) – ŚRODA 18.30 : 23 X, 27 XI, 18 XII

Grupa ks. Tomasza (klasa 8 D SP 1) – WTOREK 18.30 : 8 X, 12 XI, 10 XII

Grupa Pani Justyny O.  (klasa 8 B SP 1) – WTOREK 18.30 : 22 X, 26 XI, 17 XII

Grupa Pani Kariny W.: (klasa 8 A SP 1) – ŚRODA 18.30 : 23 X, 27 XI, 18 XII

Grupa zewnętrzna – ks. Tomasz (w uzgodnieniu z animatorem)

4. KANDYDACI DO BIERZMOWANIA PAMIĘTAJĄ:

• Roraty – 8 klasy czwartki wieczorem

• Droga Krzyżowa w Wielkim Poście

• Udział w Triduum Paschalnym przed Wielkanocą (wielki czwartek, piątek, sobota )

• Nabożeństwa majowe

• znajomość modlitw i wiadomości z tzw. Małego Katechizmu i Materiałów Formacyjnych znajomość podstawowych tematów omawianych w grupach / wg osobnego planu

4. Aktywny udział w inicjatywach dodatkowych:

• Dzień Papieski -> Młodzież zbiera ofiary na Papieskie Dzieła

• Modlitwa za zmarłych w Uroczystość Wszystkich Świętych – przygotowanie procesji ze zniczami w kościele i na cmentarze

• Wolontariaty charytatywne: Wigilia dla ubogich, Śniadanie Wielkanocne dla ubogich/ pomoc w organizacji

• Wyjazd na Apel Jasnogórski do Częstochowy / autokarem/

• Rekolekcje Wielkopostne szkolne/ IV tydzień Wielkiego Postu, wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej lub do Wadowic lub w inne miejsce

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE

• Kandydaci do bierzmowania otrzymują książeczki do spowiedzi oraz materiały formacyjne (klasy 8)

• dla osób spoza parafii konieczne jest uzyskanie zgody księdza proboszcza ze swojej parafii na przystąpienie do sakramentu poza parafią aktualnego zamieszkania i świadectwo chrztu oraz opinię katechety dotyczącej uczestnictwa, aktywności i zachowania kandydata na katechezie po pierwszym półroczu lub wcześniej na życzenie księdza odpowiedzialnego za przygotowanie.

• osoby, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania w innej parafii ( uczestniczące w przygotowaniu w par . Św. Pawła) powinny otrzymać od księdza, który przygotowuje do sakramentu bierzmowania zaświadczenie , że Kandydat uczestniczył w spotkaniach formacyjnych oraz od swojego katechety zaświadczenie dotyczące uczestnictwa, aktywności i zachowania ucznia na katechezie.

• Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu

SPOTKANIA – DNI SKUPIENIA DLA RODZICÓW:

1) 16 IX pon. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

2) 2 XII pon. ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA RODZICÓW

3) 2 III pon. WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA RODZICÓW

4) bezpośrednio przed terminem bierzmowania (czerwiec) – NABOŻEŃSTWO POSŁANIA