PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY Z KLAS VII: JESIEŃ 2022

26.04.2022 WTOREK - 17.15 NAUKA DLA CHŁOPCÓW; 18.00 MSZA ŚW. 18.45 NAUKA DLA DZIEWCZĄT

06.05.2022 PIĄTEK - 17.00 SPOWIEDŹ; 18.00 MSZA

31.05.2022 WTOREK - 17.15 MAJOWE; 18.00 MSZA ŚW.

03.06.2022 PIĄTEK - 17.00 SPOWIEDŹ; 18.00 MSZA

14.06.2022 WTOREK - 17.15 NAUKA DLA CHŁOPCÓW; 18.00 MSZA ŚW. 18.45 NAUKA DLA DZIEWCZĄT

21.06.2022 WTOREK - 17.00 MSZA, ZAKOŃCZ. ROKU

02.09.2022 PIĄTEK - 17.00 SPOWIEDŹ; 18.00 MSZA 04.09.2022 NIEDZIELA - PIESZA ŚLUBOWANA DO PIEKAR ŚL.; 6.00-WYJŚCIE PIELGRZYMKI; 10.30-MSZA ŚW. W PIEKARACH ŚW.

10.09 – 18.09 2022 - MISJE ŚWIĘTE

10.09.2022 - 16.00 - NAUKA MISYJNA

20.09.2022 WTOREK - 17.15 NAUKA DLA CHŁOPCÓW; 18.00 MSZA ŚW. 18.45 NAUKA DLA DZIEWCZĄT

24.09.2022 SOBOTA - 9.00 – WYJAZDOWY DZIEŃ SKUPIENIA (CZERNA) - zapisy do 20.09.2022. KOSZT - 10 ZŁ.

07.10.2022 PIĄTEK - 17.15 SPOWIEDŹ. RÓŻANIEC, 18.00 MSZA ŚW. 11.10.2022 WTOREK - 17.15 RÓŻANIEC. 18.00 MSZA

!!!

- w czasie Mszy Św. we wtorek 26.04.2022 (18.00) rodzice kandydatów składają na ręce proboszcza prośby o doprowadzenie swojego syna/córki do Sakramentu Bierzmowania - obowiązkowy udział w niedzielnej Mszy Św.

- do 31.05.2022 dostarczymy Świadectwo Chrztu Św.

- na Mszę Św. „miesięczną” (wtorek, piatek) z kandydatem przychodzi przynajmniej jeden rodzic

- w razie potrzeby dzwonimy pod nr tel. 603 980 821 (między godz. 20.00 a 21.00)

LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Po Ewangelii biskup rozpoczyna z proboszczem przepisany w liturgii dialog:

Kapłan:

Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup:

Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan:

Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:

Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

KANDYDACI:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:

Amen.

HOMILIA

Po homilii w postawie stojącej kandydaci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Biskup:

Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci:

Wyrzekam się.

Biskup:

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Kandydaci: Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci i wszyscy obecni w kościele:

Amen.

WŁOŻENIE RĄK

Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce odmawia modlitwę, którą kończy słowami: Przez Chrystusa, Pana naszego.

Kandydaci i wszyscy obecni w kościele:

Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Kandydaci do bierzmowania dwójkami podchodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata. Biskup kreśli znak krzyża na czole kandydata, namaszczając je olejem Krzyżma św. i mówi:

N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany:

AMEN.

Biskup:

POKÓJ Z TOBĄ.

Bierzmowany:

I Z DUCHEM TWOIM.

(kandydaci podchodzą do biskupa na tzw. suwak, mając złożone ręce)

MODLITWA POWSZECHNA