PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

BIERZMOWANIE 2021/2021

PLAN PRZYGOTOWANIA

 WRZESIEŃ 2021

Nabożeństwo kandydatów z rodzicami Piątek 17.09 – 18.00 (kościół)

 PAŹDZIERNIK 2021

1.10 – 18.00 Spotkania w małej grupie: /Dom Parafialny/ SP 1: 5.10 godz. 19.00 SP 22: 4.10 godz. 19.00

 LISTOPAD 2021

5.11 – 18.00 Spotkania w małej grupie: /Dom Parafialny/ termin ustalony z animatorem

 GRUDZIEŃ 2021

3.12 - 18.00 Spotkania w małej grupie: /Dom Parafialny/ termin ustalony z animatorem

 STYCZEŃ 2022

7.01 - 18.00 Spotkania w małej grupie: /Dom Parafialny/ termin ustalony z animatorem

 LUTY 2022

4.02 - 18.00 Spotkania w małej grupie: /Dom Parafialny/ termin ustalony z animatorem

14.02 – 28.02 FERIE ZIMOWE

 MARZEC 2022

4.03 – 18.00 Spotkania w małej grupie: /Dom Parafialny/ termin ustalony z animatorem Rekolekcje szkolne 28 – 30.03

 KWIECIEŃ 2022

4.04 - 18.00 Spotkania w małej grupie: /Dom Parafialny/ termin ustalony z animatorem

 MAJ 2022

6.05 – 18.00 Spotkania w małej grupie: /Dom Parafialny/ termin ustalony z animatorem

 CZERWIEC 2022

WIGILIA UROCZYSTOŚCI ZESŁANIA DUCHA Świętego 4.06 – godz. 19.00

PRÓBA DLA KANDYDATÓW I ŚWIADKÓW SPOWIEDŹ DLA KANDYDATÓW I ŚWIADKÓW UROCZYSTOŚĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA /zostaną podane zaraz po uzyskaniu informacji o terminie bierzmowania/

WAŻNE:

1. Udział w niedzielnych Mszach Świętych

2. Spowiedź comiesięczna w III czwartki 16.00, I piątek od 17.00 lub inny dzień

3. Spotkania w małej grupie

4. Katecheza szkolna

Do 31 października 2021 r proszę dostarczyć katechetkom świadectwo Chrztu Świętego dziecka. Jeśli dziecko było ochrzczone w naszej parafii nie trzeba świadectwa chrztu świętego. Wystarczy to zgłosić katechetkom.

LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Po Ewangelii biskup rozpoczyna z proboszczem przepisany w liturgii dialog:

Kapłan:

Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup:

Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan:

Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:

Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

KANDYDACI:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:

Amen.

HOMILIA

Po homilii w postawie stojącej kandydaci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Biskup:

Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci:

Wyrzekam się.

Biskup:

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Kandydaci: Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci i wszyscy obecni w kościele:

Amen.

WŁOŻENIE RĄK

Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce odmawia modlitwę, którą kończy słowami: Przez Chrystusa, Pana naszego.

Kandydaci i wszyscy obecni w kościele:

Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Kandydaci do bierzmowania dwójkami podchodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata. Biskup kreśli znak krzyża na czole kandydata, namaszczając je olejem Krzyżma św. i mówi:

N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany:

AMEN.

Biskup:

POKÓJ Z TOBĄ.

Bierzmowany:

I Z DUCHEM TWOIM.

(kandydaci podchodzą do biskupa na tzw. suwak, mając złożone ręce)

MODLITWA POWSZECHNA