PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

"Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy"

W wtorek 10 czerwca ks. bp Grzegorz Olszowski udzielił Sakramentu Bierzmowania parafialnej młodzieży oraz młodzieży z parafii w Goduli i z parafii św. Józefa z Rudy Śląskiej. Z naszej parafii do Bierzmowania przystąpiło 148 osób.

W niedzielę 20 czerwca o godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza Św. dziękczynna za Sakrament Bierzmowania, na którą zapraszamy nowo bierzmowanych, ich rodziców i rodzeństwo, którzy 10 czerwca br. z powodu ograniczeń pandemicznych nie mogli uczestniczyć we Mszy Św.

Jest również MszaŚw. dziekczynna z zakończenie kolejnego roku szkolnego.

ZAPRASZAMY

INFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA.

UWAGA KANDYDACI DO BIERZMOWANIA.

Dzień Waszego Bierzmowania tuż, tuż... 10 czerwca 2021 o godzinie 16.30 (klasy VIII) i o godzinie 18.00 młodzież ze szkół średnich oraz dorośli. Listy są już zamknięte.

Przypominamy, że ze względu na obowiązujące limity, we Mszy Św. o 16.30 i 18.00 uczestniczą tylko kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie.

Dla rodziców bierzmowańców oraz dla ich rodzeństwa i krewnych Msza Św. dziękczynna zostanie odprawiona w niedzielę 20 czerwca o 14.00.

Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz świadków zapraszamy na Nabożeństwo połączone z możliwością przystąpienia do Sakramentu Pokuty:

- dorośli i młodzież ze szkół średnich – poniedziałek 7 czerwca o 16.00

- młodzież z klas VIII – wtorek 8 czerwca o 16.00.

(prosimy przynieść ze sobą karty bierzmowania).

------------------------------------------------

W przyszłą niedzielę, 23 maja, przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Wigilię tej Uroczystości będziemy świętować już w sobotę 22 maja, poprzez nasz udział w Czuwaniu. O godzinie 19.00 modlitwa do Ducha św. i Uwielbienie. Godzina 19.45 Liturgia Słowa i konferencja pt. „Duch Święty – Bóg, który pociesza i broni”. 20.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych. Zakończone o 21.00 Apelem Jasnogórskim. Włączmy się do tej modlitwy, bo czas wracać do naszych kościołów. Nie bójmy się, nasz Pan jest z nami. W czuwaniu zobowiązani są wziąć udział młodzi parafianie, którzy 10 czerwca przyjmą Sakrament Bierzmowania. O godzinie 19.00 okazja do spowiedzi dla młodzieży z klas VIII; o 20.00 dla młodzieży „starszej”. W tym dniu nie ma o 17.30 Nabożeństwa Majowego.

======================================

W sobotę, 8 maja odbyło się ostatnie przygotowawcze spotkanie młodzieży, która przystąpi do Sakramentu Bierzmowania w czwartek 10 czerwca br. Nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na spotkaniu (już któraś z kolei) została potraktowana, jako jego rezygnacja z Bierzmowania w podanym terminie.

======================================

Przypominamy, że Sakrament Bierzmowania będzie udzielany parafialnej młodzieży w dwóch grupach:

- godzina 16.30 - młodzież z klas VIII

- godzina 18.00 - młodzież "starsza" i dorośli.

======================================

W sobotę 22 maja kandydaci do Bierzmowania uczestniczyć będą w czuwaniu modlitewnym przed Uroczystością Zesłania Ducha Św., przystąpią do Spowiedzi Św. i otrzymają kartę bierzmowanego:

- godzina 19.00 - młodzież z klas VIII

- godzina 20.00 - młodzież "starsza" i dorośli.

======================================

Bezpośrednim przygotowaniem do Bierzmowania będzie Nabożeństwo i Spowiedź w dniu 7 i 8 czerwca br.:

- w poniedziałek 7 czerwca godzina 16.00  młodzież "starsza" i dorośli

- we wtorek 8 czerwca godzina 16.00  młodzież z klas VIII.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ!

Prosimy o przekazywanie tej informacji zainteresowanym osobom.

LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Po Ewangelii biskup rozpoczyna z proboszczem przepisany w liturgii dialog:

Kapłan:

Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup:

Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan:

Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup:

Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

KANDYDACI:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:

Amen.

HOMILIA

Po homilii w postawie stojącej kandydaci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Biskup:

Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci:

Wyrzekam się.

Biskup:

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Kandydaci: Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci i wszyscy obecni w kościele:

Amen.

WŁOŻENIE RĄK

Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce odmawia modlitwę, którą kończy słowami: Przez Chrystusa, Pana naszego.

Kandydaci i wszyscy obecni w kościele:

Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Kandydaci do bierzmowania dwójkami podchodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata. Biskup kreśli znak krzyża na czole kandydata, namaszczając je olejem Krzyżma św. i mówi:

N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany:

AMEN.

Biskup:

POKÓJ Z TOBĄ.

Bierzmowany:

I Z DUCHEM TWOIM.

(kandydaci podchodzą do biskupa na tzw. suwak, mając złożone ręce)

MODLITWA POWSZECHNA