PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

SKŁAD RADY

CZŁONKOWIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 2022 - 2027

Wybrani przez parafian wg ilości oddanych głosów:

Olszewski Grzegorz

Macura Andrzej

Molek Joanna

Wiesiołek Jan

Berda Adam

Wesołka Wojciech

Kalisz Mariusz

Z nominacji proboszcza:

Cichoń Zygmunt

Dąbrowska – Macura Wiesława

Korzec Jacek

Liskowec Jolanta

Olszewska Justyna

Połap Tomasz

Seidel Małgorzata

Wałach Antoni

Ponadto w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu: - kapłani (3) - przedstawiciel katechetów, organistów, kościelnych.

Radzie Parafialnej życzymy światła Ducha Świętego w podejmowaniu jak najlepszych decyzji dla dobra parafii. Szczęść Boże.


ZEBRANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ.

Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej 2 października 2020 roku.

1. Zebranie rozpoczęto modlitwą: „Wielka Tajemnica naszej Wiary”.

2. Po przywitaniu wszystkich proboszcz przedstawił i powitał nowych księży wikariuszy: ks. Marka Niewęgłowskiego i ks. Adama Skutelę.

3. Następnie ks. Marek wygłosił konferencję w której odmówił Instrukcję: „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”, ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że dzisiejsza parafia musi wyjść do ludzi, zwłaszcza do tych, którzy są od niej daleko. Jednak punktem wyjścia musi być zawsze Ewangelia. Uczestnicy Rady zwrócili uwagę na konieczność organizowania katechezy dorosłych w naszej parafii. Obecne katechezy mężczyzn czy kobiet, a także dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i przygotowujących się do Bierzmowania są niewystarczające. W jaki sposób zaprosić na taką katechezę dorosłych ? – pytał proboszcz. Jednak nie otrzymał na to pytanie wystarczającej odpowiedzi. Pan Kazimierz zaproponował, aby przed niedzielą Mszą świętą odbywały się krótkie - 10 minutowe – katechezy. Ten pomysł wszystkim się spodobał. Z kolei proboszcz zachęcił do przeczytania książki „Kościół wg. Papieża Franciszka”, która może być praktycznym wcieleniem w życie omawianej Instrukcji.

4. Pani Barbara Dworak wskazała na potrzebę powołania w naszej parafii Rady Ekonomicznej. Problem w tym, że nie ma odpowiednio przygotowanych i kompetentnych ludzi, którzy chcieliby w charakterze wolontariusza zająć się ekonomią parafii – podkreślił Pan Grzegorz Olszewski.

5. W dalszej części omówiono przygotowania do Dnia Papieskiego (11.10.2020). Oprócz tradycyjnej zbiórki na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którą zajmą się katechetki wraz z młodzieżą będziemy wspomagali materialnie brazylijską młodzież, która wraz ze swoim kapłanem gościła w 2016 roku w naszej parafii w ramach Światowych Dni Młodzieży. Życie Brazylijczyków z powodu Covid-19 jest o wiele cięższe niż w Polsce, dlatego cały dochód ze sprzedaży papieskich kremówek będzie przeznaczony na ich wsparcie. Pomysł ten poparli członkowie Rady.

6. Tegoroczne Odwiedziny Duszpasterskie, to kolejny temat, krórym zajęła się Rada. Nie mogą się one w tym roku odbyć z powodu koronawirusa w tradycyjnej formie. Dlatego prośba, którą wyraziła w imieniu parafian Pani Barbara Dworak, aby  dla mieszkańców poszczególnych ulic odprawić systematycznie co  niedzielę dodatkową Mszę św. połączoną z indywidualnym błogosławieństwem rodzin. Pani Joanna Molek zaznaczyła, że najbardziej odpowiednią godziną na taką Mszę Św. rodzinną byłaby godzina 16.00, ale zaznaczyła, że takie Msze św. powinny być odprawiane dopiero w okresie Bożonarodzeniowym Należałoby też, każdej rodzinie wręczyć po Mszy św. kolędową książkę o Eucharystii oraz kolędową naklejkę: C + M + B 2021, którą głowa rodziny po powrocie ze Mszy Św. uroczyście umieści na drzwiach - zaznaczył ks. Marek Niewęgłowski. Propozycja „nadzwyczajnej” formy odwiedzin duszpasterskich jaki i propozycja, by uczestnicy Mszy św. złożyli anonimową ofiarę kolędową, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę.

7. Epidemia wpłynęła na zmianę w wielu działaniach parafialnych. Zgodnie z zarządzeniami naszego Księdza Arcybiskupa stosujemy się do zaleceń epidemicznych, nie umniejszając w żadnym przypadku oddawania należnej czci i szacunku Jezusowi Chrystusowi. Nie wszyscy w naszej parafii przyjmują to jednak do wiadomości. Jest grupa parafian, która nie rozumie dlaczego Komunię Świętą w naszej parafii zaleca się przyjmować na rękę, a w kropielnicach nie ma wody święconej. Z takimi pytaniami zwrócił się do Rady w imieniu tej grupy prafian Pan Mariusz Kalisz. Spowodowało to ożywioną dyskusję wśród uczestników Rady, którzy w zdecydowanej większości poparli proboszcza wskazując, że w naszej parafii jest możliwość przyjmowania Komunii Św. zarówno na rękę jak i do ust, a wierni przyjmujący Komunię św. do ust podchodzą do kapłana na końcu procesji. Obydwie formy przyjmowania Komunii św. są dopuszczalne w Kościele katolickim, mówią przepisy liturgiczne – podsumował ks. Marek Niewęgłowski. Co do brakującej wody święconej w kropielnicach, to nie ma jej tam z powodów epidemicznych. Póki co, takie jest zarządzenie księdza arcybiskupa. Woda święcona jest za to przez cały czas dostępna w kaplicy Adoracji w specjalnej stągwi i można ją stamtąd zabierać w każdej ilości – podsumował proboszcz, który zdecydowanie podkreślił, że jest pasterzem zarówno tych, którzy przyjmują komunię świętą na rękę, jak i tych, którzy przyjmują Ją do ust, a także jest pasterzem tych, którzy do Komunii Św. nie chodzą z różnych przyczyn.

8. Na koniec spotkania w ramach tzw. wolnych głosów zabrał głos Pan Jarosław Godula pytając m.in. dlaczego nie było 12 września br. Mszy św. przy Kaplicy MB Piekarskiej? Odpowiadając na to pytanie proboszcz powiedział, że stało się tak z powodu pandemii. Kościół też powinien stosować się do ogólnych zaleceń epidemicznych. Za to w zamian w sobotę 12 września br. była Msza św. o 18.00 w kościele ofiarowana w intencji opiekujących się Kapliczką oraz w intencji parafian. Podobnie inną formę miała w tym roku Ślubowana Pielgrzymka do Piekar Śląski. Trzeba nam jeszcze wiele modlitwy i pokory w przyjmowaniu „nowych” ale też miłych Bogu form pobożności – powiedział proboszcz.

9. Przed końcową modlitwą Pan Grzegorz Olszewski przedstawił w skrócie stan zawansowania prac związanych z termomodernizacją budynku kościoła i domu parafialnego. Pozostao kilka drobnych problemów do rozwiązania, ale z pomocą Bożą wszystko się domknie i mamy nadzieję  na pozytywnie odebrane prac przez Wojewódzkiego Konserwatora oraz WUOŚiGW w Katowicach pod koniec października br. – zaznaczył Pan Grzegorz.

10. Spotkanie zakończono modlitwą w intencji parafii i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

11. Na 22 członków PRD obecnych było 17 parafian. Dwóch usprawiedliwionych.