PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

Modlitwa za Miasto 25-go każdego miesiąca

Panie Jezu wierząc Twoim słowom: ,, Proście, a będzie wam dane: szukajcie a znajdziecie: kołaczecie, a otworzą wam” (Mt7,7) prosimy Cię, abyś mocą Ducha Świętego przemienił i umacniał swoim błogosławieństwem nasze miasto - Rudę Śląską. Niech Twój Święty Duch skruszy kamienne serca, a da nam wszystkim serca czyste i piękne – niech wszyscy ludzie w naszym mieście będą dobrzy, zgodni, a na ich twarzach gości uśmiech i szczerość. Ześlij Panie Ducha Świętego na wszystkich rządzących w Rudzie Śląskiej, aby sprawowali władzę sprawiedliwie i uczciwie; aby byli zawsze gotowi pomagać ludziom, a swoją pracę traktowali jako powołanie w służbie drugiemu człowiekowi. Prosimy Cię o pracę dla bezrobotnych, o chleb dla głodnych, o dach nad głową dla bezdomnych, o zdrowie dla chorych na duszy i ciele. Wyrwij Panie z nałogu uzależnionych. Wszystkie rodziny obdarz pokojem i jednością, umacniaj je w miłości. Niech Twój Święty Duch oświeca młode pokolenie, niech prowadzi je drogą wiary i czystości. Posyłaj Panie, hufce anielskie, które będą walczyły ze złem w naszym mieście i będą broniły nas od wszelkich zasadzek złego ducha. Panie Jezu, daj nam tę łaskę, abyśmy z ufnym sercem przyjęli Twoje Słowo i byli tak jak św. Paweł, Twoimi świadkami w każdym miejscu i o każdej porze, pokazując swoim zachowaniem, że Ty zmartwychwstałeś i żyjesz. Amen.