PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. A grzesznicy poniosą karę stosownie do swych zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana, nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością.

ZADUSZKI

Zaduszki Jesień barwy roztacza,

słońcem przygrzewa jeszcze,

ale już coraz częściej

zacina wiatrem i deszczem.

Wkrótce spłakaną ziemię

użyźnią liście zbutwiałe

i zastygną na mrozie

grudy ziemi skostniałe.

Przy tej drodze odwiecznej,

którą wszyscy pójdziemy,

znów zapalamy znicze,

stawiamy chryzantemy.

I tylko krzyż niezmiennie stoi,

choć zmienia się świat,

mijają pokolenia,

przemija doczesny ład.

Listopad…

Jak co roku prowadzi do odkrycia…

…że mam coraz więcej znajomych

po tamtej stronie życia.

Artykuł dostępny na stronie: https://wp.naszdziennik.pl/2019-11-02/333147,fraszki-ulotki.html