PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

02.12.2019 - 08.12.2019

PORZĄDEK INTENCJI MSZALNYCH 2019 r.

PONIEDZIAŁEK 02.12.2019 Dzień powszedni

6.30 RORATY: Za + Lucjana Rajca w 17. rocz. śmierci.

8.00 Za + ojca Józefa Piłatek, ++ rodziców i teściów, + ks. Lucjana Moronia i za dusze w czyśćcu.

8.00 Za + Wincentego Kadzimierz na pamiątkę urodzin.

8.00 Za + Gerarda Chromik (2 gregoriańska).

18.00 Za + Otmara Miler od sąsiadów z bloku przy ul. Niedurnego 38a i za ++ sąsiadów z bloku.

WTOREK 03.12.2019 Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb.

6.30 RORATY: Za + męża Wincentego Kadzimierz na pamiątkę urodzin, + córkę Barbarę, ++ rodziców i te-ściów, ++ siostry i braci, ++ szwagrów i szwagierki, ++ sąsiadów z ul. ks. Szymały i Niedurnego 38, od żony z rodzina.

8.00 Za ++ w intencji Bogu wiadomej i za dusze w czyśćcu.

8.00 Za + Gerarda Chromik (3 gregoriańska).

8.00 Za + Urszulę Matuszyńską od sąsiadów z Kolistej 2 i za ++ sąsiadów.

18.00 Za ++ rodziców Rozalię i Stefana, + brata Stanisława Roszczęda, ++ teściów Mariannę i Leonarda Bana-szak, ++ brata Zygmunta, + bratową Katarzynę Banaszak, ++ babcie i dziadków, ++ pokrewieństwo z tych stron

ŚRODA 04.12.2019 Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji.

6.30 RORATY: Za + Matkę Agatę w kol. rocznicę śmierci, + ojca Romana, + brata Romana Mol, ++ zięciów Henryka Heller, Zbigniewa Kluk, ++ wnuka Sławomira Heller.

8.00 Do Bożej Opatrzności przez wstaw. św. Barbary w int. górników, górniczych emerytów i rencistów oraz ich rodzin o Bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski z ok. święta patronalnego.

8.00 Za ++ i poległych na stanowiskach pracy górników.

8.00 O Boże Bł. i zdrowie dla seniorów, rencistów, emerytów, wdów i wdowców.

8.00 Za + Gerarda Chromik (4 gregoriańska).

18.00 Za + Mariana Galickiego w 1. rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron.

CZWARTEK 05.12.2019 Dzień powszedni.

8.00 Za + Zenona Sikorę w 30. dzień po śmierci.

8.00 Za + Stefanię Dronia od sąsiadów z bloku przy ul. Niedurnego 38 i za ++ sąsiadów.

8.00 Za + Gerarda Chromik (5 gregoriańska).

16.30 RORATY: W intencji kapłanów i ministrantów oraz o powołania do służby Bogu z naszej parafii.

17.15 GODZINA ŚWIĘTA – MODLITWA ZA KAPŁANÓW I O NOWE POWOŁANIA DO SŁUŻBY BOŻEJ Z PARAFII.

18.00 RORATY DLA MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH: dziękczynna w int. Sebastiana Osadnik z ok. 18. rocznicy urodzin z prośbą do Boga o dary Ducha św. i potrzebne łaski oraz o Boże Bł. dla Solenizanta i całej rodziny.

PIĄTEK 06.12.2019 Dzień powszedni.

6.30 RORATY: W intencji czcicieli NSPJ i rodzin Jemu poświęconych.

8.00 Za + Gerarda Chromik (6 gregoriańska).

18.00 Za + Jerzego Piwoń w 1. rocznicę śmierci, + żonę Krystynę, + córkę Jolantę, ++ rodziców i teściów oraz za ++ sąsiadów.

18.00 Za + męża Mariana na pamiątkę urodzin i za + syna Wiesława.

18.00 Z wdzięcznością za dar osoby ks. Henryka Bolczyka – o Boże Bł. i zdrowie.

SOBOTA 07.12.2019 Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

8.00 RORATY: Dziękczynna w int. ks. Kamila Kiszewskiego z prośbą do Boga o Bł. Boże w służbie kapłańskiej Bogu i ludziom oraz o zdrowie i potrzebne łaski, od parafian.

8.00 Za żyjących i zmarłych dobrodziejów naszej parafii.

8.00 Za + Gerarda Chromik (7 gregoriańska).

8.00 Za żyjących i zmarłych parafian z Róż Różańcowych Wspólnoty Żywego Różańca Świętego.

11.00 Za Ruch Światło - Życie, o Boże błogosławieństwo dla członków i ich rodzin.

17.15 NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

18.00 Za + męża i ojca Józefa Morawiec w 10. rocz. śmierci, za jego ++ rodziców Annę i Ryszarda, za ++ z rodziny Morawiec, + ojca i teścia Stanisława Garczyk i za dusze w czyśćcu.

NIEDZIELA 08.12.2019 NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP.

6.30 Do Bożej Opatrz. przez wstaw. św. Marty i św. Józefa w podzięk. za otrzym. łaski z prośbą o łaskę wiary, wytrwanie w trzeźwości i w dobrem, o rozwój dla Kingi, o dary Ducha Św. i Boże Bł. dla całej rodziny.

8.00 Dziękczynna w intencji Ireny Michalczuk z ok. 85. rocznicy urodzin z prośbą do Boga przez wstaw. św. Faustyny i św. Charbela o Bł. i zdrowie dla Solenizantki i jej rodziny (TD).

10.00 Dziękczynna w int. Marii z ok. 85. rocznicy urodzin z prośbą do Boga przez wstaw. św. Pawła i MB Nieu-stającej Pomocy o Bł. i zdrowie dla Solenizantki i jej rodziny.

10.00 O rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego.

11.30 Za + Jana Dworaka w kolejną rocznicę śmierci.

11.30 Za + Gerarda Chromik (8 gregoriańska).

12.00 W Kaplicy na Kafhausie: za +Elżbietę Lasińską w 19 rocznicę śmierci.

17.30 WIECZORNA MODLITWA KOŚCIOŁA – NIESZPORY.

18.00 Za + męża Ryszarda Pyttel w 15. rocznicę śmierci, + Dorotę Pyttel, ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Pacuła, ++ kapłanów: ks. Lucjana Moronia i ks. Jana Góreckiego.