PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

RODZINNY WIELKI CZWARTEK

Posłuchajcie..

CELEBRACJA WIELKIEGO CZWARTU W RODZINIE

Przygotowanie

Na stole nakrytym białym obrusem przy którym będziemy spożywali kolację ustawiamy krzyż, świece, Pismo Św. Obok dzbanek z wodą, miednica i ręcznik 

Prowadzący liturgię czyni znak krzyża i wita członków rodziny:

Dzisiejsza domowa liturgia, rozpoczynająca Triduum Paschalne jest tym samym dniem, w którym, Pan Jezus spożył z Apostołami posiłek, na którym ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Nasza modlitwa niech będzie dziękczynieniem za te wielkie dary i wyrazem wiary, że dzięki Komunii świętej możemy kochać bliźniego taką miłością, z jaką Jezus umył nogi apostołom.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana...

Teraz jeden z uczestników czyta fragment Ewangelii według św. Jana (13,1-15).

Następnie prowadzący liturgię mówi:

Jezus, umywając nogi, dał nam przykład miłości, nie szukającej siebie, gotowej oddać życie za braci. Chcemy iść Jego drogą. Dlatego teraz powtórzymy ten sam gest w rodzinnym gronie. Ale zanim to uczynimy, przekażmy sobie znak pokoju. Znak wyrażający gotowość przebaczenia sobie win, urazów, słabości.

Rodzina przekazuje sobie znak pokoju.

Następnie najstarsze dziecko podaje prowadzącemu dzban z wodą i towarzyszy mu z ręcznikiem. Na koniec jedno z dzieci obmywa nogi prowadzącemu.

Po obmyciu nóg prowadzący zwraca się do zgromadzonych:

Poruszeni przykładem Jezusa, zachęceni Jego słowem, módlmy się wspólnie jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Ojcze nasz….

Prowadzący mówi: 

Nie możemy przyjąć Komunii świętej w sposób rzeczywisty, ale możemy uczynić to w sposób duchowy. Dlatego teraz powtarzajmy w swoim sercu słowa:

„Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu i przynoszę Ci skruszone serce, które pogrąża się w nicości i w Twej świętej obecności. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, pragnę przyjąć Cię w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście płynące z komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali mnie całego na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. I niech tak się stanie”.

Chwila ciszy.

Po niej wszyscy odmawiają modlitwę przed kolacją, która tego dnia powinna mieć bardziej uroczysty charakter. 

Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen.

Po kolacji wszyscy wstają, a prowadzący mówi: 

Tego wieczoru nie pójdziemy do kościoła, by adorować Najświętszy Sakrament w tzw. ciemnicy. Rozważmy więc ostatnie chwile Pana Jezusa przed męką i śmiercią, wsłuchując się (albo czytając) fragment Ewangelii opowiadający o modlitwie Chrystusa w Ogrójcu (Mk 14,32-42).

POSŁUCHAJ: https://www.biblijni.pl/Mk,14,32-42

Na zakończenie prowadzący mówi:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus , a wszyscy odpowiadają: na wieki wieków. Amen.