PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK1452). Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego.

Zachęcamy, aby w godnym miejscu, przykładowo na stole umieścić Krzyż, a obok niego świece, Pismo Święte. Można też akt żalu doskonałego wzbudzić przed wystawionym Najświętszym Sakramencie w Kaplicy Adoracji.

Rozpoczęcie - czyńmy widoczny znak Krzyża na swoim ciele.

1) W imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. Amen.  

2) Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18,9-14) - postawa stojąca

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Inne propozycje tekstów: Mk12, 28-34; Łk 15,11-32 3)

3) Odmówię teraz Akt Strzelisty, wpatrując się w tym czasie w Krzyż (Najświętszy Sakrament).

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu.

4) W postawie siedzącej lub klęczącej – w ciszy – robimy rachunek sumienia.

5) WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – w postawie stojącej lub klęczącej:

W okolicznościach, w których się znajduję nie mogę wyznać Tobie moich grzechów przed kapłanem. Proszę Cię Panie Jezu, abyś przebaczył mi grzechy, którymi obraziłem Ciebie: wyznaje swoje grzechy Bogu.... Gdy okoliczności, w których jestem ustaną zobowiązuje się wyznać je przed kapłanem.

6) Chwila ciszy.

7) Spowiedź Powszechna.

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8) Skieruj teraz do Boga swoje prośby.

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9) Módl się teraz tak, jak Cię nauczył Jezus Chrystus, przed którym wyznałeś Żal Doskonały z Twoich grzechów:

Ojcze nasz...

10) Teraz odmów: Psalm 51,3-9:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

/Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen/ x 3

Podczas Chwała Ojcu wykonaj głęboki ukłon w stronę Krzyża (Najświętszego Sakramentu)

11) Zakończenie:

W imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. Amen. – czyńmy znak Krzyża na swoim ciele.

-----------------------

ZAPAMIĘTAJMY!

Nauka nt. Żalu Doskonałego nie umniejsza w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.