PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

RODZINNA WIELKA SOBOTA

Zobaczcie...

CELEBRACJA WIELKIEJ SOBOTY W RODZINIE

Paradoksalnie brak święconki i związanego z nią rozgardiaszu pozwoli odkryć na nowo Wielką Sobotę jako dzień Wielkiej Ciszy. Dlatego proponujemy aby w ciągu dnia udać się na modlitwę w samotności do naszego kościoła,  gdzie spędzimy przynajmniej pół godziny na modlitwie w ciszy.

Noc Paschy

Rozpoczynamy modlitwę w godzinach wieczornych w pomieszczeniu, gdzie znajduje się domowy ołtarzyk. Na stole stoi świeca przypominająca paschał (zakupiony paschalik lub inna). Światło w pomieszczeniu, gdzie znajduje się domowy ołtarzyk, jest przyciemnione.  

Prowadzący rozpoczyna celebrację znakiem krzyża:

W Imię Ojca, i Syna....

Następnie zwraca się do zgromadzonych w słowach:

W tę najświętszą noc, w której Pan nasz Zmartwychwstał, łączymy się duchowo ze wszystkimi dziećmi Bożymi, rozproszonymi po całym świecie. Chcemy trwać na modlitwie, słuchając Słowa Bożego i wielbiąc Boga za dar nowego życia. Oby nasz Pan, gdy powtórnie przyjdzie na ziemię, zastał nas czuwających na modlitwie i pełnych wesela.

Następnie podchodzi do ołtarzyka i zapala świecę wielkanocną, mówiąc:

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Po czym wznosi świecę do góry, mówiąc trzy razy:

Światło Chrystusa.

Za każdym razem zgromadzeni odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

W tym momencie można zapalić wszystkie światła, jakie znajdują się w pomieszczeniu a świecę ustawić na ołtarzyku.

Następne prowadzący mówi:

W pokoju serca słuchajmy teraz słowa Bożego. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w zwycięstwie swojego Syna nad śmiercią.

Teraz jeden z obecnych odczytuje fragment fragment Ewangelii według świętego Mateusza  (Mt 28, 1-10).

POSŁUCHAJ: https://www.biblijni.pl/czytania/10781_slowa_ewangelii_wedlug_swietego_mateusza.html

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Prowadzący mówi:

Za chwilę odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Wrócimy w prostym geście do momentu, gdy zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i obdarzeni nowym życie. W naszym imieniu rodzice i chrzestni wyrzekli się grzechu i wyznali wiarę w Przenajświętszą Trójcę. Dziś chcemy uczynić to osobiście.

Przewodniczący mówi:

Po ukończeniu czterdziestodniowego postu, odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim.

Przewodniczący:

A zatem pytam:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy:

Wyrzekam się.

Prowadzący:

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował?

Wszyscy:

Wyrzekam się.

Prowadzący:

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy:

Wyrzekam się.

Prowadzący:

Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy:

Wierzę.

Prowadzący:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy:

Wierzę.

Prowadzący:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy:

Wierzę.

Prowadzący kończy:

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne.

Wszyscy:

Amen. 

Po zakończeniu prowadzący przygotowuje do komunii świętej duchowej:

Prowadzący:

Odnowiliśmy przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym. Teraz, słowami Modlitwy Pańskiej prośmy o łaskę wytrwania i błagajmy, by Ten, który uczynił nas dziećmi Boga przyszedł do naszych serc w Komunii duchowej:

Ojcze nasz…

Następnie przewodniczący odmawia modlitwę papieża Franciszka:

„Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu i przynoszę Ci skruszone serce, które pogrąża się w nicości i w Twej świętej obecności. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, pragnę przyjąć Cię w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście płynące z komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali mnie całego na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. I niech tak się stanie”.

Wszyscy trwają przez chwilę w ciszy.

Potem wstają i odmawiają na zakończenie:

Wesel się Królowo miła. Alleluja. Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja. Zmartwychwstał Pan, nad Panami. Módl się do Boga za nami. Alleluja. Alleluja.

Zakończenie:

Prowadzący:

Niech będzie pochalony Jezus Chrystus. Alleluja.

Wszyscy:

Na wieki wieków. Amen. Alleluja.