PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

HISTORIA OCALENIA

Rodzina Rodzinie w Syrii

Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku włączyli się w dzieło pomocy „RodzinaRodzinie” i wsparli sześć syryjskich rodzin na kwotę 14 400 zł. Chcemy również w tym roku, od lutego objąć całościowym wsparciem kolejną syryjską rodzinę. Kwota wsparcia, którą parafia przekaże na konto „Caritas Polska” zależna będzie od liczby osób deklarujących się pomagać przez okres 12 mie-sięcy. Swoją dowolnie zadeklarowaną ofiarę należy składać przez okres 12 miesięcy, do dnia 10-go każdego miesiąca. Wpłaty można dokonywać albo bezpośrednio w kancelarii parafialnej, albo w czasie niedzielnej kolekty do koszyczka, albo też na konto bankowe parafii. Ofiary dobrze będzie składać imiennie w kopertach z dopiskiem „RodzinaRodzinie2021”. Liczymy na pozytywny odzew wśród parafian. Dla zainteresowanych podajemy nr parafialnego konta bankowego Nr konta bankowego: 22 1050 1331 1000 0022 5117 6703.


POMAGAMY SYRYJSKIM RODZINOM PONIŻEJ HISTORIA RODZINY BIATAR...