PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

MODLITWA PRZED MISJĄ ŚW.

(modlitwę będziemy odmawiać po Mszy Św.)

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w słowie misjonarzy.

Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wola  - jedyną drogę, a serce — najgłębszy sens i najtrwalszą radość życia. Pomóż nam przyjąć Jego Osobę całym naszym jestestwem, wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem, a przyszedł nie tylko wypełnić nasz umysł, wolę i serce, lecz całe nasze życie doczesne i wieczność. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, Bóg stanął po stronie człowieka i naszych codziennych spraw.

Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Boże, niech ta Misja święta pomoże odnaleźć każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może: sercom radość i nadzieję, sumieniom pokój, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak królestwa Bożego, w którym ludzie są dla siebie bliźnimi dzieląc się chlebem i niebem, Kościołowi nowe błogosławieństwa.

Duchu Święty, przez którego działa Ojciec, i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.