PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

LIST MISJONARZY DO CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN

Drodzy Chorzy i Seniorzy!

„Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Niewielkie, bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku...” (św. Paweł).

Przed laty papież Pius XII, przemawiając w wigilię Bożego Narodzenia do wszystkich chorych i cierpiących na całym świecie, wypowiedział między innymi takie słowa: apostołowie cierpienia i ofiarnej modlitwy, jesteście szczególniej powołani przez Opatrzność Bożą. Wy jesteście dzisiejszemu światu bardzo potrzebni, abyście — łącząc wasze ofiary, modlitwy i cierpienia z Chrystusową Ofiarą Krzyża — wypraszali światu miłosierdzie Boże, a łaskę nawrócenia dla grzeszników”.

Papież Jan Paweł II nazywa was „skarbem Kościoła”, bo w swoim cierpieniu przypominacie Kościołowi cierpienie samego Chrystusa. W tym roku będzie miało miejsce w naszej wspólnocie parafialnej doniosłe wydarzenie Boże - MISJA ŚWIĘTA, to znaczy dzieło duchowej odnowy i powrotu do Boga. Wy jesteście zawsze bliscy naszej kapłańskiej troskliwości. Jesteśmy przekonani, że u Boga macie szczególniejsze upodobanie. Dlatego my, misjonarze, zwracamy się do Was wszystkich z gorącą prośbą: w tym czasie poprzedzającym rozpoczęcie Misji, a także w czasie jej trwania, ofiarujcie Wasze cierpienia, słabości, osamotnienia i modlitwy w intencji o piękne i dobre owoce Misji. Pan Bóg z pewnością obficie wynagrodzi Wam ten prawdziwie apostolski trud modlitwy i cierpienia.

W związku z tym zapraszamy Was wszystkich już teraz do naszej świątyni parafialnej we wtorek 13 września o godzinie 16.00 na uroczystą Mszę św. z kazaniem misyjnym, podczas której zostanie udzielony sakrament chorych oraz udzielone indywidualne błogosławieństwo lourdzkie Najświętszym Sakramentem.

Pozdrawiamy Was serdecznie Drodzy Chorzy i Czcigodni Seniorzy i zapewniamy Was o naszej nieustannej pamięci w modlitwie.

 

Szczęść Wam Boże!

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej