PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PARAFIA ŚWIĘTEGO PAWŁA

RUDA ŚLĄSKA - NOWY  BYTOM

PLAN MISJI ŚWIĘTYCH

P R O G R A M M I S J I Ś W I Ę T Y C H

11 września do 18 września 2022r.

SOBOTA 10.09.2022

16.00 - nauka dla kandydatów do bierzmowania (VIII klasy SP)

18.00 - Msza Św. z nauką misyjną wprowadzającą w sens i treść Misji

NIEDZIELA 11.09.2022 - ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

06.30 - Msza Św. z nauką misyjną wprowadzającą w sens i treść Misji

08.00 - Msza Św. z nauką misyjną wprowadzającą w sens i treść Misji *

10.00 - Uroczyste rozpoczęcie Misji Św. – Msza Św. z nauką misyjną: modlitwa do Ducha Św., nałożenie stuł i przekazanie Misjonarzom kluczy kościoła (tabernakulum), Ewangeliarza - symbolu władzy i głoszenia Słowa Bożego

11.30 - Msza Św. z nauką misyjną wprowadzającą w sens i treść Misji

18.00 - Msza Św. z nauką misyjną wprowadzającą w sens i treść Misji *

19.00 - NAUKA MISYJNA DLA CAŁEJ MŁODZIEŻY (od pierwszej klasy szkół średnich)

PONIEDZIAŁEK 12.09.2022 - OGŁOSZENIE DEKALOGU

07.30 - Różaniec Św. w intencji Misji

08.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym*

17.30 - Różaniec Św. w intencji Misji

18.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym *

19.00 - NAUKA MISYJNA DLA OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH

20.30 - Wieczór Maryjny na Osiedlu przy ul. Furgoła

WTOREK 13.09.2022 - DZIEŃ CHORYCH

07.30 - Różaniec Św. w intencji chorych

08.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym*

16.00 - Msza Św. dla chorych, seniorów, wdów i wdowców *

(po Mszy Św. udzielanie Sakramentu Chorych i Nabożeństwo Lourdzkie)

17.30 - Różaniec Św. w intencji Misji

18.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym*

20.30 - Wieczór Maryjny przy krzyżu na Kafhausie

ŚRODA 14.09.2022 - DZIEŃ MODLITWY I PAMIĘCI O ZMARŁYCH

07.30 - Różaniec Św. w intencji Misji

08.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym*

17.30 - Różaniec Św. w intencji Misji

18.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym *

(po Mszy Św. – nabożeństwo za zmarłych i procesja na „większy” cmentarz i błogosławieństwo)

20.30 - Wieczór Maryjny na osiedlu ks. Szymały

CZWARTEK 15.09.2022 - DZIEŃ EUCHARYSTII I MODLITWY O POWOŁANIA

07.00 - Spowiedź Św.

07.30 - Różaniec Św. w intencji powołań

08.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

17.00 - Spowiedź Św.

17.30 - Różaniec Św. w intencji powołań

18.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

(po wieczornej Mszy Św. – Nabożeństwo Dziękczynne za dar Eucharystii i zakończenie procesją)

20.30 - Wieczór Maryjny: ulice Kościuszki i Czarnoleśna

PIĄTEK 16.09.2022 - DZIEŃ EKSPIACJI ZA GRZECHY I WADY

07.00 - Spowiedź Św.

07.30 - Różaniec Św. w intencji wynagradzającej

08.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

15.00 - Godzina Miłosierdzia (Msza Św., Koronka do Bożego Miłosier.)

17.00 - Spowiedź Św.

17.30 - Różaniec Św. w intencji wynagradzającej

18.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

(po wieczornej Mszy Św. Nabożeństwo Ekspiacyjne za grzechy i wady)

20.30 - Wieczór Maryjny: Markowej, Smolenia i Damrota.

SOBOTA 17.09.2022 - DZIEŃ MATKI BOŻEJ I DZIEŃ RODZINY

07.00 - Spowiedź Św.

07.30 - Różaniec Św. w intencji dzieci poczętych

08.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

10.00 - Msza Św. dla rodzin oczekujących potomstwa i rodzin z dziećmi.

(po Mszy Św. Nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci)

17.00 - Spowiedź Św.

17.30 - Różaniec w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi

18.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

(Po wieczornej Mszy Św. Nabożeństwo Maryjne z aktem oddania)

20.30 - Wieczór Maryjny przy Kaplicy MB Piekarskiej

NIEDZIELA 18.09.2022 - ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH, ODPUST ZUPEŁNY

06.30 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

08.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

10.00 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

11.30 - Msza Św. z kazaniem misyjnym

(na każdej Mszy Św. Komunia Św. generalna, modlitwa o Odpust Zupełny, Błogosławieństwo Apostolskie)

15.00 - NABOŻEŃSTWO I PROCESJA DO KRZYŻA MISYJNEGO:

- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

- odczytanie aktu zakończenia Misji Św. - poświęcenie i ucałowanie Krzyża

- modlitwa z uzyskaniem odpustu zupełnego

- poświęcenie misyjnych pamiątek

- przekazanie stuł i kluczy ks. Proboszczowi

- podziękowanie i Błogosławieństwo Apostolskie

W oczekiwaniu na Misje Święte, wszystko składamy u stóp Świętego Pawła, naszego wielkiego Patrona

Wasi D u s z p a s t e r z e  oraz  M i s j o n a r z e

* po kazaniu „odzywa się” dzwon pokutny