MAŁŻEŃSTWO


WAŻNE INFORMACJE DLA NARZECZONYCH:


Aby ułatwić narzeczonym sprawne znajdowanie dogodnych miejsc i terminów nauk przedślubnych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego, na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin został umieszczony program ułatwiający narzeczonym wyszukiwanie dogodnych terminów i miejsc nauk przedślubnych oraz poradni życia rodzinnego, na które narzeczeni zapisują się jedynie drogą elektroniczną przekazującą, przekazując jednocześnie stosowne ofiary na konto parafii: https://narzeczenikatowicka.pl/

 

Po skończonych naukach przedślubnych narzeczeni zobowiązani są do 3 indywidualnych (dla każdej pary) spotkań z doradcą życia rodzinnego w poradni. Zapisy również na: https://narzeczenikatowicka.pl/PARAFIALNA PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

-  środa od 17:00 - prowadzi Pan Grzegorz Olszewski

INSTRUKCJA ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA NARZECZONYCH I TOWARZYSZENIA IM W PROCESIE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1. PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa zaczyna się 12-10 miesięcy (minimum 6 miesięcy) przed planowaną datą zawarcia ślubu kościelnego. Dłuższy okres przygotowania pozwoli narzeczonym spokojnie i stopniowo wchodzić w dynamikę sakramentu małżeństwa. Podczas wizyty w kancelarii parafialnej, w czasie której ustala się datę ślubu, należy zapoznać narzeczonych z przebiegiem przygotowań do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz wręczyć „Świadectwo uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa”.

2. KATECHUMENAT PRZEDMAŁŻEŃSKI.

Katechumenat przedmałżeński. Jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły katechezy na poziomie szkoły średniej oraz dla tych narzeczonych, którzy chcą (powinni) pogłębić swoją więź z Bogiem. Spotkania powinny mieć charakter ewangelizacyjny. Formacja ta powinna być organizowana przynajmniej w jednej parafii dekanatu. Katechumenat przedmałżeński obejmuje minimum 4 spotkania godzinne w odstępie np. miesięcznym lub tygodniowym.

3. NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE POŁĄCZONE Z DNIEM SKUPIENIA

Narzeczeni uczestniczą w 4 spotkaniach nauk przedślubnych (8 tematów). Każde ze spotkań trwa 2 godziny, w ciągu 4 dni. Na zakończenie nauk przedślubnych (w tym samym dniu lub innym) narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia. Nauki przedmałżeńskie powinny być prowadzone w odstępach czasowych: - tygodniowych - 9, 6 lub 4 (w zależności od programu) spotkania co tydzień w wybrany dzień tygodnia; w kolejne dni tygodnia lub dowolnych odstępach czasu - minimum 4 dni; - weekendowo (jako forma nadzwyczajna). W takim wypadku powinne one trwać co najmniej 6 godzin w sobotę (z przerwami na poczęstunek i posiłek) oraz co najmniej 4 godziny w niedzielę. Nauki przedmałżeńskie oraz spotkania w poradni życia rodzinnego mogą prowadzić jedynie: duszpasterze oraz doradcy życia rodzinnego z ważną misją kanoniczną.

4. SPOTKANIA W PARAFIALNEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

Po skończonych naukach przedślubnych narzeczeni zobowiązani są do 3 indywidualnych (dla każdej pary) spotkań z doradcą życia rodzinnego w poradni.

5. PLATFORMA CYFROWA ZAPISÓW INTERNETOWYCH DLA NARZECZONYCH

Aby ułatwić narzeczonym sprawne znajdowanie dogodnych miejsc i terminów nauk przedślubnych oraz spotkań w poradni życia rodzinnego, 1 stycznia 2020 r. na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin zostanie umieszczony program ułatwiający narzeczonym wyszukiwanie dogodnych terminów i miejsc nauk przedślubnych oraz poradni życia rodzinnego, na które narzeczeni będą zapisywać się jedynie drogą elektroniczną, przekazując jednocześnie stosowne ofiary na konto parafii:  https://narzeczenikatowicka.pl/

Ofiary narzeczonych. Od 1 stycznia 2020 r. narzeczeni będą proszeni o złożenie ofiary 100 zł. W tym 50 zł - jako udział w kosztach materiałów pomocniczych do nauk przedślubnych (płatne przy zapisywaniu się na nauki przedślubne) oraz 50 zł - jako ofiara na funkcjonowanie Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego (płatne przy zapisywaniu się do poradni). Narzeczeni przychodząc na spotkania przynoszą dowód wpłaty, a jeżeli tego nie zrobili, mogą dokonać wpłaty na miejscu, otrzymując druczek KP. Zaproponowane kwoty mogą zostać zmniejszone lub całkowicie zniesione w przypadku, gdy narzeczeni znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, np. nie organizują żadnej uroczystości weselnej, itp. Zwolnienia z opłat dokonuje proboszcz, dopisując na tzw. obiegówce nullamque causam (bez opłat).

6.SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

Ok. 6 miesięcy przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni przychodzą na spisanie protokołu przedmałżeńskiego, przynosząc aktualny akt chrztu (ważny 6 miesięcy, biorąc pod uwagę datę spisywania protokołu), świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej, oraz potwierdzone spotkania z nauk przedmałżeńskich i poradni.

7. SPOTKANIE W KOŚCIELE Z NARZECZONYMI

Zachęcamy duszpasterzy by przed ślubem organizować spotkanie w kościele z narzeczonymi, świadkami i innymi osobami czynnie uczestniczącymi w uroczystości zaślubin, po to by ceremonia ślubna była dobrze przygotowana. Dużą pomocą dla narzeczonych w przygotowaniu celebracji sakramentu małżeństwa w kościele może być folder „Nasz ślub w Kościele”, w którym narzeczeni mogą wybierać czytania mszalne oraz formy liturgiczne.

Powyższe wskazania wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. i obowiązują we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej. 

Parafia Świętego Pawła

41-709 Ruda Śląska,

plac Jana Pawła II 5

Tel. 32 248 75 58